СОЛОНЬКО

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва

Стягнення

заборгованості

на підставі судових рішень, виконавчих написів нотаріусів, рішень інших державних органів, які законом визнані виконавчими документами.

Докладніше

Примусове

виконання рішень

та ухвал судів, в т.ч. третейських судів, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів.

Докладніше

Відсутність

проявів корупції

Забезпечення рівноправності, справедливості, відсутність дискримінації сторін виконавчого провадження

Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника
Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

 

Приватний виконавець має право:

01 проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до Закону;


02 проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;


03 з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну;


04 при наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення боржника – фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належачи її боржникові майно, яке там знаходиться і яким згідно із законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення в зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача та рішення про усунення перешкод в користуванні приміщенням (житлом) здійснюється на підставі такого рішення суду;


05 безперешкодно входити на земельні ділянки, в приміщення, сховища, іншого володіння боржника – юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх;


06 накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;


07 накладати арешт на грошові кошти та інші цінності боржника, в тому числі на кошти, що знаходяться в касах, на рахунках в банках і інших фінансових установах і органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунку в цінних паперах, а також опечатувати каси, поміщений я і місця зберігання грошей;


08 здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі і в зв’язку з виконавчим виробництвом;


09 використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їх згодою для перевезення майна;


10 звертатися до суду або орган, який видав виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, – з заявою (поданням) про встановлення або зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку або розстрочку виконання рішення;


11 приймати рішення про відстрочення та розстрочення виконання рішення (крім судових рішень), при наявності письмової заяви стягувача;


12 звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої особи, у якої знаходиться дитина, щодо якої складено виконавчий документ про її відібрання;


13 звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної або іншої особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб;


14 викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні. У разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду про застосування до нього приводу;


15 залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання;


16 накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;


17 застосовувати при примусовому виконанні рішень фото- і кінозйомку, відеозапис;


18 вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників – юридичних осіб або боржників – фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;


19 в разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;


20 залучати в разі потреби до проведення або організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, в тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;


21 отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та / або стан рахунків боржника, рух коштів і операції по рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;


22 здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України «Про виконавче провадження»

Вимоги виконавця по виконанню рішень є обов’язковими на всій території України.

Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом

Sportswear Design | Comfortable Nike Air Max Plus TN Ultra Navy Blue 898015-106 Men’s Running Shoes , Sciaky

Графік роботи

Понеділок 8:30–19:00
Вівторок 8:30–19:00
Середа 8:30–19:00
Четвер 8:30–19:00
П'ятниця 8:30–19:00

Субота За домовленістю
Неділя За домовленістю

Контакти

вул. Генерала Шаповала, буд. 2, оф. 401
м. Київ, 03035
Моб.: +38 (066) 395-15-57 Viber
Моб.: +38 (067) 333-04-85
Тел.: +38 (044) 359-07-11
Сайт: www.solonko.com.ua
FB: www.facebook.com/pv.solonko
E-mail: pv.solonko@gmail.com

JoomShaper